Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

За да импортирате методиката, версията на програмата ви трябва да е 2.3.7 или по-нова.

Файлове за изтегляне

ФайлОписание
Файл за импортиране в библиотеката с методики на EasyCheck

Видео указания

Импортиране на методиката

Създаване на ангажимент с използване на методиката

Указание

Инструкция за добавяне на Методика за договорени процедури за проверка за енергийна ефективност към ПП EasyCheck

 

  1. Стартирайте ПП EasyCheck и влезте с вашите администраторски потребителско име (sysdba) и парола.


  2. Отворете раздел Настройки (1), след което натиснете бутона Библиотека (2).


  3. Изберете Импортиране на методика.


  4. Маркирайте файла, който сте свалили, и натиснете бутона Open, за да го отворите.


  5. Изчакайте докато програмата зареди. Натиснете OK.

Методиката е вече импортирана и можете да създавате ангажименти с нея.


  • No labels