Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Published by Scroll Versions from this space and version 2.3
Sv translation
languagebg_BG

EasyCheck дава AuditDesktop дава възможност да видите изчерпателен списък с всички отметки, добавени към одитния ангажимент. За да достъпите списъка, отворете раздел Справки и натиснете бутона Отметки.

  • Символи - символът/ите на отметката
  • Работен документ - работният документ, към който е добавена отметката
    • Код - код на отметката
    • Име - наименованието на отметката
  • Инициали - инициалите на създателя на отметката

Полето Текст на отметката показва пояснителния текст към въведената отметка.

Раздел Референции показва всички референции към избраната отметка, а в Прикачени файлове се виждат прикачените файлове.

От бутона Печат се отваря прозорецът за избор и печат на бланки, чрез които можете да разпечатате данните. Бланките, които програмата поддържа, могат да бъдат персонализирани.

Бутонът Опресняване презарежда и опреснява данните.

Tip
Щракнете с десен бутон на мишката върху работен документ, за да отворите контекстното меню, и изберете Отметки. В прозореца, който ще се отвори, можете да добавите нова отметка, да редактирате вече добавена и др.


...