Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Published by Scroll Versions from this space and version 2.3
Sv translation
languagebg_BG

EasyCheck AuditDesktop поддържа номенклатура Данни за организацията. За да я достъпите, отворете раздел Настройки и натиснете бутона Данни за организацията

Note
Преди да започнете работа със системата е желателно да настроите някои параметри в тази номенклатура.

Основни

Полетата Име на организация, ЕИК и № по ДДС не могат да бъдат променяни. Техните данни идват попълнени заедно с вашия лиценз на продукта. Ако желаете да направите корекция в някое от тези полета, трябва да се свържете с нас за преиздаване на лиценза.

Въведените стойности на полетата ще бъдат използвани при отпечатването на справки или в ангажиментите при попълване на параметризираните документи.

Параметри, влияещи върху други функции

В прозореца Прозорецът Данни за организацията няма задължителни полета за въвеждане, но някои полета оказват влияние върху други функции на програмата:

Счетоводни

  • Вид оборотна ведомост
  • Използване на Контролна ОВ

Централен офис

Може Можете да попълните информацията относно за централния офис на компанията в съответните полета.

Офиси

Ако имате множество офиси, въведете техните данни в съответните полета.  Данните от този раздел могат да бъдат използвани на няколко места:

  • Clients Клиенти - може да определите кой клиент от кой офис се обслужва
  • Employees Служители - може да определите кой служител в кой офис е назначен
  • Справка: Работни карти - даване на достъп на служителите да виждат работните карти само на клиентите, обслужвани от офиса в който са назначени или на колегите от техните офиси

...