Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Published by Scroll Versions from this space and version 2.3
Sv translation
languagebg_BG

За всяка една отметка може да дефинирате се дефинират следните параметри:

  • Символ - графично представяне на отметката. Може да бъде използван се използва всеки символ от кодовата таблица на използвания от програмата шрифт. Натиснете бутона бутон "...", за да изберете желания символ или го въведете ръчно от клавиатурата (максимална дължина на полето: 3 символа)
  • Код - за бърз достъп при въвеждане от клавиатура (максимална дължина: 5 символа)
  • Описание - кратък текст относно значението на отметката

...