Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Published by Scroll Versions from this space and version 2.3
Sv translation
languagebg_BG

EasyCheck поддържа AuditDesktop поддържа два вида потребители:

Table of Contents

Firebird потребител

EasyCheck работи AuditDesktop работи със СУБД Firebird. Това позволява на програмата да няма ограничение на броя на едновременно влезлите потребители. Единственото ограничение е относно ресурсите, с които разполагат вашият сървър и мрежова инфраструктура. При вход в EasyCheckAuditDesktop, потребителят трябва всеки път да въвежда потребителско си име и парола, освен ако не са въведени по подразбиране при настройката на базата от данни.

Windows потребител

EasyCheck поддържа AuditDesktop поддържа работа с Windows/Active Directory потребители. Функцията е достъпна само когато сървърът е инсталиран на операционна система Windows, като е необходимо да се извършат съответните настройки. Този вид потребителско име дава възможност за работа със Single Sign-On. Веднъж влезли със своето потребителско име на Windows, не е необходимо повторно въвеждане на потребителско име и парола. Необходимо е само да натиснете бутона за използване на Windows потребител в прозореца за вход в системата и да натиснете Вход.

...