Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Published by Scroll Versions from this space and version 2.3
Sv translation
languagebg_BG

EasyCheck поддържа AuditDesktop поддържа работа само по един избран активен ангажимент.

При активен одитен ангажимент, лентата с бутони на основния прозорец показва специфични за ангажимента раздели, обособени в обща група. Тези раздели предоставят на потребителя достъп до функциите, нужни за работа по ангажимента.

Children Display

...